Menu Zamknij

Informacja Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Osieku o wykonaniu robót dofinansowanych.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Osieku informuje

o wykonaniu robót dofinansowanych ze środków  pochodzących  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2022r.:

1. Konserwacja awarii drenownia na terenie sołectwa Osiek – wkład 2 678,00 zł.

 

 

 

 

 

 

2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu Potok Stary 1 L=600mb w Osieku- wkład 4 419,00 zł.

 

 

 

 

 

 

3. Wyprofilowanie dna i skarp rowu Karolina L=124 mb w Osieku- 18 565,00 zł  wraz   z udziałem środków pochodzących z Urzędu Gminy w Osieku w wysokości 40 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie sprawozdania wynikające z zawartych umów zostaną terminowo złożone w odpowiednich urzędach, celem rozliczenia zrealizowanych zadań przez spółkę wodną.

Scroll Up Skip to content