Menu Zamknij

Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głębowice.

Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez organizację siłowni zewnętrznej i strefy workout w miejscowości Głębowice.

W dniu 18 października 2022 r. Gmina Osiek podpisała umowę z firmą AMD Sport sp. z o.o. na realizację zadania pn. Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez organizację siłowni zewnętrznej i strefy workout w miejscowości Głębowice. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Osiek. W ramach zadania utworzona zostanie strefa street wokrout oraz siłownia zewnętrzna.

Na realizację zadania pozyskane zostały środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 246.793,29 zł, z czego otrzymane dofinansowanie 135.922,00 zł

Scroll Up Skip to content