Menu Zamknij

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku przy ulicy Głównej 123.

W dniu 14 września 2022 r. Gmina Osiek podpisała umowę z firmą Inare Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku przy ulicy Głównej 123”. Zadanie to obejmować będzie docieplenie ścian zewnętrznych, położenie nowych tynków, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wymianę instalacji odgromowej, naprawę kominów i orynnowania oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz dokończenie rozpoczętej wymiany okien. W ramach zadania wykonana zostanie również instalacja fotowoltaicznej. Na realizację tego zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 8.172.796,93 zł z czego otrzymane dofinansowanie wynosi 6.800.000,00 zł.

Scroll Up Skip to content