Menu Zamknij

Rolniku pracuj bezpiecznie – upadek to nie przypadek!

Przed nami czas jesienno-zimowy, pora roku w której dochodzi do największej liczby wypadków w rolnictwie na skutek upadku. Co drugi wypadek zgłoszony do Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu to upadek w obrębie obejścia. Przyczyną upadków jest: nieutwardzona, nierówna i dziurawa nawierzchnia podwórza, szczególnie śliska lub nieodśnieżona. Zdarzeniom tym sprzyja również stosowanie niewłaściwego obuwia roboczego i brak dbałości o porządek w miejscu pracy. Często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach do budynków inwentarskich oraz upadki ze schodów, drabin, rusztowań oraz maszyn rolniczych i przyczep ciągnikowych.

Aby zmniejszyć ryzyko upadków wystarczy podjąć mało kosztowne działania:

 • Wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów manewrowych i ciągów komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa rolnego.
 • Zimą systematycznie likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem, trocinami, fusami z kawy itp.
 • Stosować odpowiednie obuwie robocze, które zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia w czasie pracy oraz chroni palce przed przygnieceniem.
 • Usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne.
 • Zlikwidować progi w przejściach między pomieszczeniami w budynkach gospodarczych i inwentarskich, a w wejściach do tych pomieszczeń oznaczyć taśmą ostrzegawczą.
 • Używać bezpiecznych drabin wykonanych z mocnych podłużnic i szczebli przymocowanych do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m, wyposażonych w zabezpieczenia przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża.
 • Nie malować drewnianych drabin farbą kryjącą, gdyż taka farba zakrywa ewentualne uszkodzenia.
 • Przy korzystaniu z drabin przenośnych należy pamiętać, aby kąt nachylenia drabiny nie przekroczył 65-75 stopni ze względu na możliwość odchylenia do tyłu i żeby wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi.
 • Wchodzić i schodzić z drabiny należy zawsze twarzą do niej.
 • Schody w gospodarstwie rolnym powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1 m – jeżeli mają powyżej 5 stopni.
 • Przy pracach remontowo-budowlanych stosować rusztowania, podesty z barierkami o mocnej i stabilnej konstrukcji oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa.
 • Wchodzenie i schodzenie z przyczep lub wozów nie wyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny przewożonej na przyczepie lub wozie.
 • Wchodzić lub schodzić z ciągnika rolniczego należy zawsze twarzą do niego, po schodkach.
 • Dbać o czystość i porządek w gospodarstwie rolnym, przechowywać narzędzia pracy w wyznaczonych miejscach.
 • Zaplanować swoją pracę, robić przerwy na odpoczynek; nie należy pracować w czasie choroby, gdy czujemy zmęczenie lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ROLNIKU – jeśli zastosujesz się do powyższych zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym, zmniejszysz ryzyko wypadku i tragedii w rodzinie.

Scroll Up Skip to content