Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 14.10.2022

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
14 października 2022 r. godz. 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXII i XXXIII sesji.
6. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 22 marca 2018r. dotyczącej określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 949.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/255/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Oświęcim w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2034.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje.
16. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559).

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content