Menu Zamknij

Zebranie wiejskie w Osieku

krzesłaW dniu 25 września 2022 roku w niedzielę o godzinie 10.15 na sali WDK w Osieku odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie programu zebrania.
  4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Osiek na rok 2023 ze środków Sołectwa Osiek w ramach funduszu sołeckiego.
  6. Sprawy bieżące – wystąpienie Wójta.
  7. Dyskusja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
  10. Zakończenie.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się o liczny udział.

Sołtys
Stanisław Gąsiorek

Scroll Up Skip to content