Menu Zamknij

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

logo natura 2000Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 19 ust. 1a, art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), oraz z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 mz późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania:

I. zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody:
1. „Cisy w Mogilnie”, położony na terenie gmin: Korzenna, Chełmiec, Grybów (gmina wiejska);
2. „Biała Woda”, położony na terenie gminy: Szczawnica,

II. zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”, położonego na terenie gmin: Mszana Dolna, Lubień, Rabka Zdrój, uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Luboń Wielki PLH120043,

III. zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
1. Dolny Dunajec PLH120085, położony na terenie gmin: Czchów, Gręboszów, Gromnik, Pleśna, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, Zakliczyn, Wojnicz, Radłów, Tarnów (gmina wiejska), Tarnów (gmina miejska);
2. Łososina PLH120087, położony na terenie gmin: Słopnice, Tymbark, Limanowa (gmina miejska), Laskowa, Łososina Dolna, Limanowa (gmina wiejska);
3. Raba z Mszanką PLH120093, położony na terenie gmin: Mszana Dolna (gmina wiejska), Lubień, Pcim, Mszana Dolna (gmina miejska);
4. Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, położony na terenie gmin: Niepołomice i Kłaj;
5. Kościół w Węglówce PLH120046, położony na terenie gminy Wiśniowa;
6. Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052, położony na terenie gmin: Raciechowice, Łącko, Podegrodzie, Łososina Dolna, Jodłownik, Dobra, Limanowa (gmina miejska), Laskowa, Limanowa (gmina wiejska), Łukowica, Słopnice;
7. Cybowa Góra PLH120049, położony na terenie gminy Słaboszów;
8. Widnica PLH120076, położony na terenie gminy Miechów;
9. Giebułtów PLH120051, położony na terenie gminy Książ Wielki;
10. Komorów PLH120055, położony na terenie gminy Miechów;
11. Poradów PLH120072, położony na terenie gminy Miechów;
12. Grzymałów PLH120053, położony na terenie gminy Słaboszów;
13. Kalina Mała PLH120054, położony na terenie gminy Miechów;
14. Sławice Duchowne PLH120074, położony na terenie gminy Miechów;
15. Kaczmarowe Doły PLH120062, położony na terenie gminy Miechów;
16. Kalina-Lisiniec PLH120007, położony na terenie gminy Racławice;
17. Łąki Nowohuckie PLH120069, położony na terenie miasta Kraków,

IV. zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie
ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
1. Dolina Dolnej Soły PLB120004, położony na terenie gmin: Wilamowice, Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska), Brzeszcze, Kęty, Osiek;
2. Stawy w Brzeszczach PLB120009, położony na terenie gmin: Brzeszcze, Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska), Wilamowice, Miedźna, Bieruń, Bojszowy;
3. Dolna Soła PLH120083, położony na terenie gmin: Wilamowice, Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska), Brzeszcze, Kęty.

Informacje dotyczące projektowanych planów ochrony, zmian planów ochrony i zmian planów zadań ochronnych dla wyżej wymienionych rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz o materiałach zgromadzonych w trakcie postępowania i możliwości zapoznania się z nimi można uzyskać:

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków podczas opracowywania projektów planów ochrony, zmian planów ochrony i zmian planów zadań ochronnych w formie pisemnej – na adres: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, ustnie do protokołu, lub na adres e-mail:
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków dla ww. projektów dokumentów jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pełna treść obwieszczenia:

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody

 

Scroll Up Skip to content