Menu Zamknij

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2021-2030

strzałkiSzanowni Państwo, Gmina Osiek przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Osiek polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 31 października 2021 roku. Państwa opinia na temat Gminy Osiek jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

Scroll Up Skip to content