Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 29.09.2021

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
29 września 2021 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 949.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/2020  z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content