Menu Zamknij

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Wszystkie przedszkola z terenu Gminy Osiek zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza. Urządzenia trafiły do naszych placówek bezpłatnie w ramach podpisanej umowy między Wójtem Gminy Osiek a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Urządzenia pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim w sezonie grzewczym, kiedy jesteśmy narażeni na oddychanie powietrzem „smogowym” a dzieci jako grupa szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia, wymagają największego wsparcia.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Scroll Up Skip to content