Menu Zamknij

Usuwanie folii rolniczych

folia rolniczaW związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Osiek programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy.

W związku z powyższym, Rolnicy zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć ankietę do 10 września 2021 roku dotyczącą ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru.

W przypadku realizacji zadania, rolnicy którzy zgłoszą zapotrzebowanie poprzez wypełnienie ww. ankiety, będą zobowiązani do dostarczenia odpadów do wskazanego przez Gminę miejsca we własnym zakresie.

Program zakłada dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 500zł/tonę.

Ankiety należy składać w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 września 2021 roku, za pośrednictwem poczty polskiej na adres ul. Główna 125, 32-308 Osiek, lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Osieku.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Scroll Up Skip to content