Menu Zamknij

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła

mechJuż 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Urząd Gminy w Osieku informuje o wprowadzeniu obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw wynikającego z Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Właściciele budynków, w których zainstalowane jest źródło ciepła zobowiązani są do złożenia ww. deklaracji w terminie 12 miesięcy od dnia 30 marca 2021r. Natomiast w przypadku zamontowania nowego kotła, właściciele zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia.

Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zobowiązani są do złożenia ww. deklaracji w formie elektronicznej na stronie internetowej

https://zone.gnub.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek (I piętro pokój nr 12).

Scroll Up Skip to content