Menu Zamknij

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Osiek w których odbierane są następujące rodzaje odpadów:

lekarstwaprzeterminowane lekarstwaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku,
Punkt Lekarski w Głębowicach, 
w godzinach pracy obiektów
bateriezużyte baterie i akumulatory przenośneUrząd Gminy w Osieku,
Dom Kultury w Głębowicach
w godzinach pracy obiektów
gabarytmeble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia
np. farby, lakiery,środki ochrony roślin
Stacja Segregacji przy
Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 
elektrozłomzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny teren Przedsiębiorstwa Komunalnego
„KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach ul. Mickiewicza 8 
w godzinach pracy przedsiębiorstwa
gruzodpady budowlane i rozbiórkowe
np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany
Stacja Segregacji
przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 
odpady zielone odpady zielone
skoszona trawa, kwiaty, liście,kora drzew,trociny, gałęzie

Kompostownia przy
Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 14.00
środa w godzinach 7.00 – 18.00
sobota w godzinach 9.00 – 14.00 

Scroll Up Skip to content