Menu Zamknij

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Osiek w których odbierane są następujące rodzaje odpadów:

lekarstwa

przeterminowane lekarstwa
(prosimy o przynoszenie lekarstw w minimalnych opakowaniach, bez pudełek tekturowych czy części wykorzystanych blistrów)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku,
Punkt Lekarski w Głębowicach, 
w godzinach pracy obiektów
bateriezużyte baterie i akumulatory przenośneUrząd Gminy w Osieku,
Dom Kultury w Głębowicach
w godzinach pracy obiektów
gabarytmeble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia
np. farby, lakiery,środki ochrony roślin

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 

elektrozłomzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00
gruzodpady budowlane i rozbiórkowe
np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany,
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z materiałów
ceramicznych i elementy wyposażenia
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00
odpady zielone bioodpady
skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew,trociny, gałęzie, odpady kuchenne
SPRAWDŹ zasady segregacji odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00
sobota w godzinach 9.00 – 14.00

worki na śmieciodpady segregowane
worki żółte (plastik, metale, opakowania wielomateriałowe), zielone (szkło białe i kolorowe) i niebieskie (tektura, makulatura i papier)
SPRAWDŹ zasady segregacji odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

rtęć

inne komunalne odpady niebezpieczne
odpady komunalne, które w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020, poz. 10) w grupie dwadzieścia oznaczone są *, np. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

strzykawkaodpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętach
ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

oponyodpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Your Partner Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów

Sinoma Kraków – Centrala i Oddział Główny, ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków

Scroll Up Skip to content