Menu Zamknij

Instalacje do których trafiły odpady w poszczególnych latach z terenu Gminy Osiek oraz osiągnięte wymagane poziomy odzysku

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...

Instalacje:

  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,

  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,

  • Eco – Rock, ul. Chemików 1/J-141, 32-600 Oświęcim,

  • ENVIROPOL PL Sp. z o.o., ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice,

  • GEOCYCLE POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz,

  • Remondis Glass Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 44-102 Gliwice,

  • BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,

  • Serpi Sp. z o.o., Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,

  • Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

  • Kompostownia, ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

  • Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

  • CDSR Sp. z o.o., ul. Mozaikowa 31B, 04-888 Warszawa

  • MPGK Sp. z o.o. Zakłąd Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,

  • Zakład segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,

  • Centrum Recyklingu Papieru, ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy

Osiągnięte poziomy odzysku:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 5 %
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 23 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Instalacje:

  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,

  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600 Oświęcim,

  • Eco – Rock, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz,

  • ENVIROPOL PL Sp. z o.o., ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice,

  • GEOCYCLE POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz,

  • Remondis Glass Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 44 – 102 Gliwice,

  • BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,

  • GIA Sp. z o.o., ul. Długa 26, 25-650 Kielce,

  • Serpi Sp. z o.o., Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa – Górnicza,

  • Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

  • Kompostownia,  ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

  • Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 5%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 56%
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady biodegradowalne:

  • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady biodegradowalne:

  • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 7%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 37%
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 3%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 7 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48,
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady zielone:

  • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne,
  • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. Graniczna 48,
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 73,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43,89 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,10 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak

ROK 2016

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

  • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne/Kompostownia w Brzeszczach ul. Graniczna 48.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 48,7 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 19,50 %

ROK 2015

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

  • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 39,6 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

ROK 2014

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

  • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 26,5 %
  • osiągnięty poziom recyklin

ROK 2013

Zmieszane odpady komunalne:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

  • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 36,1%
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,5 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%
Scroll Up Skip to content