Menu Zamknij

Instalacje do których trafiły odpady w poszczególnych latach z terenu Gminy Osiek oraz osiągnięte wymagane poziomy odzysku

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • ...

Instalacje:

  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
  • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600 Oświęcim,
  • ENVIROPOL PL Sp. z o.o., ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice,
  • Remondis Glass Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 44 – 102 Gliwice,
  • BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,
  • Serpi Sp. z o.o., Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa – Górnicza,
  • Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
  • Kompostownia, ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
  • Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
  • Zakład segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
  • Espadon Sp. z o.o., ul. Narzędziowa 55, 70 – 807 Szczecin,
  • Lafarge Cement S.A., Małogoszcz 110, 28 – 366 Małogoszcz,
  • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podkarpacie Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39 – 400 Tarnobrzeg,
  • FCC Śląsk Sp. Z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
  • Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych ZUOP, Kraków, ul. Mrozowa 9a, Kraków 31-752,
  • TOP S.A. Centrum Recyklingu Papieru, ul. Katowicka 182, Tychy 43-100,
  • MONDI Świecie S. A., Świecie 1, Świecie 86-100,
  • ARW Baltic Sp. z o.o., Koniecpol, ul. Szkolna 58, Koniecpol 42-230.

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 10 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 44 %

Instalacje:

 • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
 • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
 • Eco – Rock, ul. Chemików 1/J-141, 32-600 Oświęcim,
 • ENVIROPOL PL Sp. z o.o., ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice,
 • GEOCYCLE POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz,
 • Remondis Glass Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 44-102 Gliwice,
 • BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,
 • Serpi Sp. z o.o., Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,
 • Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
 • Kompostownia, ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
 • Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
 • CDSR Sp. z o.o., ul. Mozaikowa 31B, 04-888 Warszawa
 • MPGK Sp. z o.o. Zakłąd Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
 • Zakład segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
 • Centrum Recyklingu Papieru, ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 5 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 23 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Instalacje:

 • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,

 • Komunalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600 Oświęcim,

 • Eco – Rock, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz,

 • ENVIROPOL PL Sp. z o.o., ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice,

 • GEOCYCLE POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz,

 • Remondis Glass Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 44 – 102 Gliwice,

 • BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,

 • GIA Sp. z o.o., ul. Długa 26, 25-650 Kielce,

 • Serpi Sp. z o.o., Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa – Górnicza,

 • Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

 • Kompostownia,  ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,

 • Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 5%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 56%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady biodegradowalne:

 • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady biodegradowalne:

 • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 7%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 37%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 3%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 7 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48,
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady zielone:

 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne,
 • Kompostownia w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. Graniczna 48,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 73,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43,89 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,10 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak

ROK 2016

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne/Kompostownia w Brzeszczach ul. Graniczna 48.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Osiągnięte poziomy odzysku:

  Gmina

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 48,7 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

  Przedsiębiorcy

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 19,50 %

ROK 2015

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 39,6 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

ROK 2014

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,0%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 26,5 %
 • osiągnięty poziom recyklin

ROK 2013

Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.

Odpady zielone:

 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Osiągnięte poziomy odzysku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 36,1%
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,5 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%
Scroll Up Skip to content