Menu Zamknij

plac ugW dniu 28 listopada 2018 roku Gmina Osiek zawarła umowę Nr RPMP.06.03.01-2-0052/18–00-XVII/435/FE/18 na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie lokalnego produktu turystycznego poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w miejscowości Osiek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

W ramach operacji zostało wykonane zagospodarowanie terenu obejmujące  budowę  placu wielofunkcyjnego, parkingu naziemnego dla samochodów osobowych, budowę oświetlenia zewnętrznego placu, kanalizacji deszczowej oraz obiektów małej architektury. Dodatkowo zakupiono rowery damskie, męskie, dziecięce, zamek dmuchany, kijki do nordic walkingu oraz wykonano oznakowanie turystyczne.  Wykonawcami operacji byli: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE”, DZIEWIARZ-BIS Sp. z o.o., Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam. Wartość zadania wynosi: 1.437.710,74 zł (brutto) z tego dofinansowanie wynosi: 378.157,62 zł.

Celem głównym była poprawa warunków rozwoju gospodarczego, poprzez wzmocnienie i dywersyfikację oferty turystyczno-rekreacyjnej w gminie Osiek.

fundusze
Scroll Up Skip to content