Menu Zamknij
budowa kanalizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osieku wzdłuż ulicy Karolina, Świerkowej, Sobótkowej i Spacerowej posuwa się zgodnie z planem. Inwestycja jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i środków własnych gminy.  Koszt kwalifikowany inwestycji to 3.323.426,86 zł z czego kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to 2.245.000,00 zł. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 6.402,00 mb i podłączenie do niej 97 gospodarstw domowych, pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 21.243,00 m3/rok.  
Scroll Up Skip to content