Menu Zamknij

Wyciąg z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie sołectwa Osiek od 14 czerwca 2018 roku przez okres trzech lat.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

Grupa 1
wodomierz główny
i/lub dodatkowy w ujęciu własnym

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków4,764,774,31
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy1,591,591,47

Grupa 1
na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków4,764,774,31
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy2,422,442,47
Scroll Up Skip to content