Menu Zamknij

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw związanych z pogrzebem:

  1. Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
  2. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu stanu Cywilnego).

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr. 118, poz. 687  z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/247/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2009 roku przypominamy o obowiązku dokonania opłaty dzierżawnej za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat celem dalszego użytkowania.

Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Osieku:

97,20 zł

pojedyncze pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe dla zwłok dziecka

324,00 zł

pojedyncze pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe

648,00 zł

podwójne pole grzebalne przeznaczone na groby zwykłe

Opłaty o których mowa w pkt 2 i 3, na pisemny wniosek osoby  zainteresowanej, mogą być wpłacone w formie dwóch lub czterech równych rat przez okres odpowiednio dwóch lub czterech miesięcy po 162,00 zł.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się w celu dokonania formalności związanych z opłatą dzierżawną w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku ul. Ceglana 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00.

Scroll Up Skip to content