Menu Zamknij

Warsztaty ceramiczne

ceramikaStowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku zaprasza mieszkańców Doliny Karpia na warsztaty ceramiczne w dniach 7 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 i 21 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00

Szczegóły:

organizacja dwóch jednogodzinnych spotkań z pracownią plastyczną z Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze. Uczestnicy warsztatów wykonają samodzielnie ceramiczną pracę. Po dwóch spotkaniach każdy uczestnik otrzyma gotową, własnoręcznie wykonaną pracę. Spotkania odbędą się w Sali OSP Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przy ul. Głównej 88.

Oferta skierowana do osób z grup defaworyzowanych: kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Ilość uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach są przyjmowane drogą mailową (si.wspolnasprawa@gmail.com, centrumkultury@osiek.pl ) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek do dnia 4 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów można uzyskać u organizatora: Stowarzyszenie Integracyjne Wspólna Sprawa w Osieku, tel. 33 48 58 155

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Zadanie „Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia” realizowanego w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

plakat warsztaty ceramiczne

Scroll Up Skip to content