Menu Zamknij

Warsztaty kulinarne i ceramiczne

Potrawa z karpiaStowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku zaprasza na cykl spotkań w ramach zadania „Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia” realizowanego w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańców Doliny Karpia* w październiku i listopadzie 2020

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach są przyjmowane drogą mailową (si.wspolnasprawa@gmail.com) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

* Wszystkie spotkania są dedykowane dla grup defaworyzowanych: kobiet i osób powyżej 50 roku życia.

Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Scroll Up Skip to content