Menu Zamknij

Ruszają konsultacje programu ochrony powietrza

czyste powietrzeUrząd Gminy Osiek, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 roku. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Scroll Up Skip to content