Menu Zamknij

Pogotowie przeciwpowodziowe
w Gminie Osiek

pogotowie przeciwpowodzioweZarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Osiek.

Na podstawie art. 31 a ust. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody na Potoku Osieckim, Potoku Grodzieckim oraz rzece Macocha wraz z nadal prognozowanymi opadami deszczu, ogłasza się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Osiek od dnia 23 maja 2019 roku od godziny 08.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Osiek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Osiek

 

/-/  Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content