Menu Zamknij

Strażackie święto

straż4 maja zbiórką przy remizie strażackiej i przemarszem do kościoła rozpoczęły się obchody Święta Strażaków w Osieku. Uroczystość uświetnili koledzy z PSL, pszczelarze, górnicy i myśliwi. Ksiądz proboszcz Bogusław Wądrzyk powitał w kościele poczty sztandarowe, władze Osieka, a przede wszystkim strażaków i ich rodziny. W szczególny sposób podziękował strażakom i strażaczkom za pracę na rzecz ratowania ludzi i mienia w chwilach zagrożeń,katastrof i wypadków, podziękował za dbanie o stary cmentarz. Życzył im zdrowia i szczęśliwych powrotów z niebezpiecznych akcji.

Na placu przed remizą, po złożeniu meldunku, rozpoczęła się główna część uroczystości. Zebranych powitali naczelnik- wiceprezes dh Marian Sobecki i prezes dh Michał Pomorzewski, który zwrócił się do strażaków z podziękowaniem za całoroczną pracę na rzecz mieszkańców w ochronie ich mienia, zdrowia i życia. Życzył kolegom strażakom aby św. Florian otaczał opieką całą brać strażacką.

Podczas uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia rozbudowanej części remizy, którą potem poświęcił ks. dziekan Bogusław Wądrzyk. Wstęgę przecięli: prezes OSP Osiek Michał Pomorzewski, były prezes Bogdan Płonka, wójt Marek Jasiński i były wójt Jerzy Mieszczak. Prezes przypomniał, że rozbudowa rozpoczęła się w 2016r, dzięki inicjatywie ówczesnego prezesa dh. Bogdana Płonki oraz wójta Jerzego Mieszczaka przy wsparciu finansowym funduszu małopolskiego w ramach Programu Małopolskie Remizy. Rozbudowa objęła powiększenie sali dydaktyczno- szkoleniowej, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych i dobudowano boks garażowy. Prezes podziękował Jerzemu Mieszczakowi za doprowadzenie inwestycji do pomyślnego finału, a druhom za uporządkowanie placu i otoczenia remizy. Dziękował strażakom za to, że swoją postawą wspólnie budują i dbają o dobre imię osieckiej jednostki. Podziękował mieszkańcom, darczyńcom, władzom gminy i powiatu oraz członkom wspierającym. Dziękował za dobre słowa, gesty które wyrażają sympatie dla strażaków, uznanie i poszanowanie dla strażackiej służby.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dwóm strażakom: brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano dhWiesława Tlałkę i odznaką Wzorowy Strażak dh Andrzeja Salę. Odznaczenia wręczyli kapitan PSP Oświęcim dh Zbigniew Jekiełek i wójt gminy Osiek Marek Jasiński. Kapitan PSP Oświęcim Zbigniew Jekiełek, złożył życzenia strażakom i odczytał życzenia od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.  

Prezydent w piśmie skierowanym do strażaków podziękował im za służbę i za pomoc w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof.

Jesteście na każde wezwanie, na każdą potrzebę, bezinteresowni, oddani, wierni. Za to z całego serca dziękujemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego polskiego społeczeństwa.

Zauważył też, że służba strażaków jest „niezwykle doceniana” przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem, strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi, kimś na kogo zawsze możemy liczyć.

Kolejne życzenia i podziękowania do strażaków skierował wójt Marek Jasiński. Podziękował za wzorową służbę, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za codzienną gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Dziękował również za zaangażowanie w sprawy społeczne, za pomoc w organizacji wielu imprez i uroczystości, które bez wsparcia strażaków niejednokrotnie nie mogłyby się odbyć. Wyraził również wdzięczność za pracę z młodzieżą, za promocję gminy oraz za współpracę podkreślając, że to wielki zaszczyt móc pracować z tak prężnie działającą jednostką. Pogratulował druhnom i druhom wielkiego zaufania jakim darzy ich społeczeństwo oraz złożył życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz bezpiecznej służby i miłego świętowania.

Następnie członek zarządu powiatu oświęcimskiego Jerzy Mieszczak przekazał życzenia od starosty Marcina Niedzieli. Czytamy w nich:”W imieniu władz powiatu oświęcimskiego z okazji Dnia Strażaka pragnę przekazać słowa uznana i serdeczne podziękowania wszystkim strażakom OSP Osiek. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to zadanie wpisane w strażacką służbę. Dziękuję wam za każdy dzień i troskę o ochronę bezpieczeństwa mieszkańców. Życzę, by trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Niech św. Florian zawsze was strzeże, by wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze kończyły się powrotem do domu.” Na zakończenia uroczystości życzenia strażakom i podziękowania za troskę okazywaną mieszkańcom złożyła p. Anna Majda.

Rozalia Ćwiertnia

Scroll Up Skip to content