Menu Zamknij

Zebranie wiejskie w Głębowicach

krzesłaW dniu 25 września 2022 roku w niedzielę o godzinie 12.15 na sali WDK w Głębowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie programu zebrania.
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Osiek na rok 2023 ze środków Sołectwa Głębowice w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Sprawy bieżące – wystąpienie Wójta.
 7. Sprawy bieżące – wystąpienie Sołtysa.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 11. Zakończenie.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się o liczny udział.

Sołtys
Edyta Matyjasik – Kulig

Scroll Up Skip to content