Menu Zamknij
komisja

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie:
Jan Jekiełk
Andrzej Kacorzyk
Mateusz Hałat
Jerzy Domasik
Ramona Noworyta
Franciszek Mitoraj
Bożena Płonka

komisja

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie:
Mateusz Hałat
Franciszek Mitoraj
Jan Jekiełek
Edyta Matyjasik-Kulig
Józefa Bielecka
Katarzyna Filip
Maria Jekiełek

komisja

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU ORAZ SPRAW SPOŁECZNYCH
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie:
Katarzyna Filip
Bożena Płonka
Róża Gros
Andrzej Kacorzyk
Tadeusz Mucha
Jerzy Domasik
Ramona Noworyta

komisja

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie:
Edyta Matyjasik-Kulig
Tadeusz Mucha
Józefa Bielecka
Róża Gros
Maria Jekiełek

Scroll Up Skip to content