studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy osiek

 

Tekst studium


Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej

Uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia zagospodarowania, uzbrojenia terenu i prawa własności