Portal Dla Obywatela Podatki i opłaty

Podatki:

Stanowisko ds. wymiaru podatków i ewidencji
działalności gospodarczej - Aneta Nowakowska

pokój nr 19 I piętro tel. (33) 84 58 261 wew. 19

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej - Anna Kasperczyk

pokój nr 18 I piętro tel. (33) 84 58 261 wew. 18

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
              i podatku leśnego od osób fizycznych

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
              transportowych

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała w sprawie zwolnień z opłaty od posiadania psów

Uchwała w sprawie opłaty targowej

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o podatku leśnym

Ustawa o podatku rolnym

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama