Portal
Informacja SP ZOZ Osiek
W dniu 6 sierpnia (sobota) w SP ZOZ Osiek od godz. 9:00 można wykonać przesiewowe badanie drożności naczyń szyjnych oraz naczyń kończyn dolnych metodą dopplerowską. Cena jednego badania z opisem lekarza specjalisty: 55 zł. Rejestracja tel. 33/845 -82-39