Portal
Szkolenie z realizacji i rozliczania wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader

Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich obecnych oraz potencjalnych beneficjentów na szkolenie z realizacji i rozliczania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER. Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2012 roku w biurze Stowarzyszenia, ul. Rynek 5, 32-640 Zator.