Portal
Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne na temat:
Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego.
24 września 2018 r. godz. 14.00
25 września 2018 r. godz. 10.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – sala obsługi podatnika
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu: 33 84 66 492

Zagadnienia i zasady stosowania Split Payment (mechanizmu podzielonej płatności).
28 września 2018 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu: 33 84 66 450

Podstawowe informacje w zakresie zasad rejestracji działalności gospodarczej. Podstawowe zagadnienia z zakresu form opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
12 września 2018 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu: 33 84 66 459 lub 33 84 66 474

Zagadnienia w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.
11 września 2018 r. godz. 11.00 siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu: 33 84 66 446, 33 84 66 447 lub 33 84 48 727