Portal
Niech żyje nam górniczy stan

Uroczystości górnicze 4 grudnia zorganizował prezes Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Osieku Stanisław Gąsiorek. Corocznie górnicy z naszej gminy spotykają się na obchodach swego święta. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji górników i ich rodzin sprawowanej przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka. Ks. powitał górników i ich rodziny, powitał poczty sztandarowe górników i strażaków.

W kościołach w Górnym i w Głębowicach wierni też modlili się do swojej patronki. Ks. Wądrzyk podczas wygłoszonej homilii złożył górnikom życzenia: Wstawiennictwu Świętej Barbary polecamy w modlitwie wszystkich, którzy pracują w górnictwie, zwłaszcza pracujących pod ziemią! Wykonując swoją pracę, codziennie ocieracie się o rzeczy ostateczne dla człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy liczba szczęśliwych zjazdów na szychtę, będzie równa liczbie szczęśliwych wyjazdów; każdy zjazd jest równaniem z wieloma niewiadomymi; jest spotkaniem z nieobliczalnymi żywiołami. W dniu Waszego Święta dziękujmy Wam wszystkim za trud codziennej pracy i za zaufanie, które pokładacie w Bogu. Owoc Waszej pracy – wydobyty węgiel – jest źródłem energii, która oświetla i ogrzewa. Niech dobry Bóg, za pośrednictwem św. Barbary udziela Wam i Waszym Rodzinom pomocy, bezpieczeństwa i pokoju.

Po mszy świętej wszyscy spotkali się w sali WDK. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu górniczego, sekretarz Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych Róża Gros powitała wszystkich słowami „Szczęść Boże” i poprosiła wójta Jerzego Mieszczaka o zabranie głosu. Wójt złożył górnikom i ich rodzinom życzenia bezpiecznej pracy oraz dalszego rozwoju kopalń. Wręczył prezesowi stowarzyszenia kwiaty, podkreślił, że jest to najliczniejsza organizacja w gminie. Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, emerytowany górnik, który również podarował kwiaty i tradycyjny kufel na piwo. Prezes Stanisław Gąsiorek ogłosił, że zbiórka charytatywna na leczenia Laurki wyniosła w tym roku 6 078zł i jest największą odkąd górnicy corocznie ją organizują. Dziewczynka urodziła się z niedosłuchem na oba uszka i potrzebne są implanty. Rodzice dziecka bardzo dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tej przepięknej akcji. Do życzeń przyłączyła się pani Anna Majda, matka i babcia górników. Prowadząca zaprosiła na program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze w gwarze śląskiej. Uczniowie zorganizowali konkursy m.in. kapsle, strzelanie z łuku do tarczy, czy taniec miotlarz – było miło i wesoło. Dzieci z chóru szkolnego zaśpiewały piosenki o górnikach, zaś maluchy z klasy IIId w pięknych kolorowych strojach prezentowali się na scenie w tańcach śląskich. Nad całością czuwały panie: Angelika Łysoń, Katarzyna Matlak, Krystyna Szostak i Janusz Dusik. Dzieciom i nauczycielom prezes Stanisław Gąsiorek podziękował i wręczył słodkości. A potem górnicy wraz z osobami towarzyszącymi gościli się i bawili do późnych godzin wieczornych na zabawie tanecznej.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia