Portal
Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W dniu 1.07.2017 r. na terenie województwa małopolskiego, w tym także naszej gminy wchodzi w życie Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W związku z powyższym informujemy, że właściciele budynków planujących zakup kotłów c.o. lub kominków i ich instalację po dniu 1.07.2017 r. zobowiązani są do nabycia kotłów lub kominków spełniających parametry emisyjne ekoprojektu. W związku z tym, podczas zakupu kotła należy żądać od sprzedającego stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez urządzanie ww. normy emisyjnej. Dany rodzaj kotła lub kominka powinien posiadać dołączone badania laboratoryjne lub certyfikat z akredytowanego laboratorium potwierdzające spełnienie przez produkt wymagań ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (w przypadku kotłów) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 (w przypadku pieców i kominków). Należy także pamiętać, że kocioł należy zainstalować i eksploatować zgodnie z załączoną do niego instrukcją i zaleceniami. Na osobie obsługującej urządzenie ciąży obowiązek okazania się stosownymi dokumentami poświadczającymi fakt zgodności posiadanego urządzenia z obowiązującą uchwałą antysmogową, dlatego należy zachować na potrzeby kontroli dowody zapłaty oraz stosowne dokumenty dołączone do urządzenia.

 

Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest m. in. na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/

Jednocześnie od dnia 1.07.2017 r. powstaje całkowity zakaz spalania w kotłach opału w postaci  mułów i flotów węglowych oraz innych paliw w których udział węgla kamiennego lub brunatnego  frakcji 0-3 mm stanowi więcej niż 15% udziału w całkowitym składzie paliwa. Dlatego w przypadku zakupu opału w postaci węgla (zwłaszcza miału - frakcje węglowe od 0-6 mm) należy żądać od sprzedawcy informacji o jego składzie i podaniu udziału poszczególnych frakcji w celu zakupienia paliwa spełniającego przepisy uchwały. Także od 1.07.2017 r. powstaje całkowity zakaz stosowania opału w postaci drewna o wilgotności pow. 20 %. Aby drewno posiadało wilgotność poniżej 20 % musi być poddane dwuletniemu sezonowaniu,  w związku z powyższym nie można palić  w kotłach i kominkach „świeżym” drewnem.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można znaleźć pod adresem:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Zgodnie z zapisami uchwały do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana wszystkich kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Natomiast do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności - bezterminowo.