Portal
Inwestycje drogowe zrealizowane w 2012 roku na terenie Gminy Osiek

DROGI GMINNE

W ramach inwestycji drogowych jakie przeprowadzono na drogach gminnych w 2012 roku wykonano między innymi:

1.   Remont nawierzchni drogi gminnej nr K510104 ul. Śmietanówka w Głębowicach na odcinku 2 514 mb

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł: 524 976,35 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 510 294,89 zł

środki własne Gminy Osiek: 14 681,46 zł.

 

2.   Remont nawierzchni drogi gminnej nr K510093 ul. Spacerowa w Osieku na odcinku 810 mb

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł: 171 522,13 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 137 217,70 zł

środki własne Gminy Osiek: 34 304,43 zł.


3.            Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Głębowicach na odcinku 350 mb

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł: 74 430,10 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 56 684,54 zł

środki własne Gminy Osiek: 17 745,56 zł.


4.            Remont nawierzchni drogi gminnej nr K510102 ul. Zatorska w Głębowicach na odcinku 1 304 mb

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł: 322 209,87 zł w całości dofinansowany z budżetu Państwa.


5.            Odbudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Osieku na odcinku 1 336 mb”

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 474 113,77 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 328 946,00 zł

środki własne Gminy Osiek: 145 167,77 zł.
6.     Odbudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Głębowicach na odcinku 855 mb

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł: 205 135,88 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 164 108,00 zł

środki własne Gminy Osiek: 41 027,88 zł.


           

7.      Odbudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Osieku na odcinku 370 mb, za kwotę 104 984,33 zł w całości finansowane z budżetu Gminy Osiek.


Na remontowanych i odbudowanych drogach gminnych położono nowe nawierzchnie asfaltowe, odnowiono rowy i pobocza oraz wykonano nowe przepusty pod zjazdami.

Łącznie odnowiono 7 539 mb w/w dróg za kwotę 1 877 372 zł z czego 1 519 461 zł to były środki pozyskane z budżetu państwa, a 357 911 zł środki własne gminy.

 

DROGI POWIATOWE

W związku ze wspólną realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Gminy Osiek, inwestycji na terenie naszej Gminy, udało się wyremontować kilka odcinków dróg powiatowych.

Remonty przeprowadzone w 2012r. to między innymi: 

1.            Przebudowa DP 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku 550 mb, gdzie całkowity koszt wyniósł: 486 525,60 zł, finansowane po 50% z budżetu Powiatu i budżetu Gminy Osiek.

W ramach zadania położono nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, utwardzono pobocza oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni.


2.            Remont drogi powiatowej nr 1758K – ul. Wadowicka w Głębowicach na odcinku 307 mb. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 112 832,64 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa: 86 852,00 zł,

środki własne Gminy Osiek i Powiatu w kwocie 25 980,64 zł, współfinansowane zostały po 50%.

W ramach zadnia położono nową nawierzchnię asfaltową, odnowiono rowy oraz pobocza.3.            Remont drogi powiatowej nr 1763K - ul. Bielańskiej w Osieku na odcinku 625 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 254 721,18 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu Państwa: 203 776,00 zł,

środki własne Gminy Osiek i Powiatu w kwocie 50 945,18 zł, współfinansowane zostały po 50%.

W ramach zadnia położono nową nawierzchnię asfaltową, odnowiono rowy oraz pobocza.

Łącznie Powiat wspólnie z Gminą odbudował 1 432 mb dróg powiatowych za kwotę 854 080 zł z czego 281 726 zł to były środki Powiatu i 281 726 zł Gminy, a 290 628 zł budżetu Państwa.