Portal
Jubileusze ślubów

Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale także dla ich rodzin i przyjaciół. Z tej okazji 22 sierpnia odbyło się uroczyste spotkanie w sali WDK w Osieku dla obchodzących jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia. Przed wręczeniem medali wójt Jerzy Mieszczak złożył szanownym gościom serdeczne życzenia i gratulacje z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak w asyście wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego RG Jerzego Czernego, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Luranc i pracownika GOPS Artura Kwaśniaka. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki, a później zaproszono na przyjęcie i tańce. Oprawę muzyczną od lat zapewnia Aleksander Piasecki.

50 lat - Złote Gody
Medale otrzymali:

Anna i Władysław Biesowie, Jadwiga i Edward Cinalowie, Helena i Stanisław Cinalowie, Zofia i Marian Domasikowie, Maria i Albin Górkiewiczowie, Zofia i Edward Huczkowie, Maria i Jan Kamińscy, Elżbieta i Władysław Klęczarowie, Władysława i Tadeusz Klęczarowie, Barbara i Grzegorz Lurancowie, Danuta i Władysław Lurancowie, Danuta i Franciszek Michalakowie, Melania i Stanisław Mitorajowie, Irena i Włodzimierz Noszkowie, Irena i Karol Palowie, Zofia i Emil Płonkowie, Genowefa i Stanisław Urodowie.

60 lat – Diamentowe Gody
Szanowni Jubilaci: Maria i Władysław Domasikowie, Helena i Henryk Dusikowie, Helena i Jan Dzikowie, Krystyna i Stanisław Jaroszowie, Helena i Władysław Jędrzejowscy, Stefania i Marian Klęczarowie, Teresa i Stanisław Kramarczykowie, Stanisława i Ludwik Kramarczykowie, Rozalia i Jan Mrozikowie, Józefa i Józef Nowakowie.   

65 lat – Żelazne Gody
Szanowni Jubilaci:
Maria i Kazimierz Płonkowie.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia