Portal
Dożynki 2018 w Osieku

Dziękowanie za zebrane plony 19 sierpnia rozpoczęto w Osieku od uroczystej polowej mszy świętej odprawionej przez proboszcza ks. Bogusława Wądrzyka. Przed rozpoczęciem mszy świętej ks. proboszcz powitał władze gminy, gospodarzy dożynek, zaproszonych gości i wszystkich zebranych na placu przy Urzędzie Gminy. Podczas mszy pobłogosławił zebrane plony w postaci chleba, wieńca i kosza z owocami i kwiatami, podziękował rolnikom za ich trudną ale jakże ważną, pracę na roli.

Dożynki to uhonorowanie całorocznego trudu i pracy rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy, akurat w tym roku gospodarzem dożynek był pszczelarz p. Tadeusz Bąbacz wraz z małżonką. Uroczystości dożynkowe mają zazwyczaj charakter religijny i ludowy. Symbolem dożynek jest chleb i nie tylko, jako symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek do chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

Ceremonię dożynkową przygotowali członkowie chóru „Osieczanie”, na wstępie powitali i podziękowali przyśpiewkami władzom gminy i mieszkańcom. Na scenę zaproszono gospodarzy dożynek, wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Tegoroczni gospodarze to państwo Tadeusz i Magdalena Bąbaczowie z Karoliny, którzy odebrali wieniec i bochen chleba. Pan Tadeusz w imieniu własnym i małżonki podziękował za wyróżnienie, „to zaszczyt dla mnie i mojej rodziny”. Życzenia dożynkowe złożył wójt Jerzy Mieszczak, zwrócił się do zebranych:

„W tym szczególnym dniu wszystkim rolnikom w imieniu własnym oraz samorządu gminy dziękuję za to, że w codziennym trudzie, pocie czoła troszczycie się o to, by żaden z owoców naszej polskiej ziemi nie został zmarnowany i by na żadnym stole nie zabrakło nigdy chleba.

Życzę Wam, aby kolejny rok był rokiem pomyślności, aby przyniósł obfite plony i zadowolenie, a mieszkańcom Osieka dobrobyt i dostatek. Niech pogoda zawsze nam sprzyja, a klęski powodzi, gradobicia i wielkich nawałnic z dala nas omijały.

Szanowni Państwo, za dwa miesiące kończy się obecna kadencja władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Czeka nas kolejna próba demokracji i odpowiedzialności za dobro wspólne.

I choć władza ustawodawcza leży w rękach posłów, to większość spraw bezpośrednio nas dotyczących rozwiązujemy sami na forum lokalnym. Dlatego też apeluję do państwa o czynny udział w wyborach i wybranie do władz samorządowych każdego szczebla ludzi godnych, którzy znają nasze problemy i są merytorycznie przygotowani do ich rozwiązywania.

Kończąc, dziękuję dziekanowi ks. Bogusławowi Wądrzykowi za uroczystą Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników.

Dziękuję chórowi „Osieczanie”, Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Wspólna Sprawa” za trud przygotowania dzisiejszej uroczystości dożynkowej oraz kultywowanie tradycji i wartości, według których żyły pokolenia naszych przodków. Dziękuję Orkiestrze Dętej za uświetnienie mszy świętej i objazd z pobudką wsi. Dziękuję Zespołowi Pieśni i Tańca „Kotlina” za występ.

Dziękuję wam wszystkim zebranym mieszkańcom i gościom za udział w tym ważnym dla Osieka święcie.

Na ręce gospodarza dożynek p. Bąbacza składam życzenia pomyślności dla wszystkich uczestników święta plonów.

Życzę Państwu niezapomnianych przeżyć i wrażeń, które na długo pozwolą zachować w pamięci symboliczny wymiar dzisiejszego święta.

Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, który również przekazał kwiaty.

Następnie chór „Osieczanie” pod dyrekcją p. Andrzeja Luranca zaśpiewał nam ludowe piosenki, zobaczyliśmy tańce rzeszowskie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina”, której przygrywała kapela pod kierunkiem Alicji Gębali. Półtoragodzinną rozgrzewkę przed zabawą taneczną dała nam kapela góralska BACIARKA. Ze sceny usłyszeliśmy góralskie granie, i skrzypeczki, i to jest to.

Atrakcje dodatkowe: wystawa rolnicza zorganizowana przez prezesa Kółka Rolniczego p. Józefa Kubajczyka, wystawa rękodzieła Doliny Karpia Art Do Ka, prześliczne wyroby prezentowała p. Zofia, miód i inne wytwory pszczelarskie sprzedawali p. Józef i p. Jan. Dla dzieci zjeżdżalnia, balony i rowerki, o obfity bufet zadbały panie ze stowarzyszenia WSPÓLNA SPRAWA pod czujnym okiem prezes Małgorzaty Bańdur. Piękną dekorację sceny wykonała Władzia Handy, wieniec uwiła, jak co roku, Danusia Jurczyk, a ołtarz w kościele przybrała Małgorzata Noga z pomocą pań ze stowarzyszenia i p. Ryszarda Kramarczyka, który dostarczył kosze z owocami. Dziękujemy organizatorom Gminnemu Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Wspólna Sprawa” za przygotowanie imprezy, mieszkańcom za udział a artystom za występy.

Uroczystości dożynkowe przy przepięknej pogodzie zakończyły się zabawą taneczną, grał zespół VABANQE.

Gospodarze tegorocznych dożynek to Państwo Magdalena i Tadeusz Bąbaczowie. Mieszkają w Osieku przy ulicy Karolina. Na 4 hektarach ziemi uprawiają głównie facelię i nostrzyk tj. pożytki dla pszczół. Bo to właśnie pszczelarstwo jest pasją Pana Tadeusza. W swojej pasiece ma 50 uli, z których pozyskuje miód, pyłek, czy też kit pszczeli.
Pan Tadeusz Bąbacz pełni funkcję prezesa Koła Pszczelarzy, które bardzo aktywnie działa w Osieku. Koło liczy już 40 osób i dzięki zaangażowaniu prezesa, wciąż pozyskuje nowych członków.

Poza uprawą roli i pracą w pasiece Pan Tadeusz prowadzi również niewielki tartak.

Wsparciem dla gospodarza jest żona Magdalena, emerytowana nauczycielka. Państwo Bąbaczowie są rodzicami trzech córek i dumnymi dziadkami trzech wnuków.

Dziękujemy sponsorom:
OHZ Osiek, ICE MASTRY, GS Osiek, Tadeusz Sobecki

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia