Portal
Grand Prix dla Osieka - VI Konkurs Bukietów Zielnych

Ten piękny polski zwyczaj przypomina starszym i uczy młodych, że zioła rosną na łąkach i w ogrodach, a nie na sklepowych półkach. Konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny to pomysł nie tylko na kultywowanie tradycji, ale też poszerzanie świadomości ekologicznej.

Skład roślin w wiązankach zależał od regionów. Jeśli chodzi np. o wiązanki krakowskie, opowiada prezes SGW Czesława Wojewodzic było w nich dużo różnych zbóż, kwiatów i owoców, obowiązkowo rokita, czyli nawłoć pospolita. Bukiety zielne posiadały charakter magiczny, zabezpieczający ludzi, zwierzęta i całe gospodarstwo przez działaniem złych sił i duchów. W Krakowskim bukiety zielne chroniły bydło przed utratą mleka, gospodarze wtykali wiązki za żłób w oborze albo pod próg. Wieszano wiązankę na drzwiach, gdzie sypiano, powstrzymując przez to ewentualne przyjście demona, najczęściej jednak wkładano za krokwie, aby chroniła cały dom.

Konkurs ten jest dla wszystkich chętnych kół gospodyń wiejskich z powiatu wadowickiego i indywidualnych członkiń, tradycyjnie zorganizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, pod czujnym okiem p. prezes Czesławy Wojewodzic. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zasada jest jedna: zbieramy te rośliny, które rosną blisko nas, tworzymy bukiet i przynosimy do oceny jury, w tym roku w Rzykach-Praciakach ocenie poddano 17 bukietów zielnych Kół Gospodyń Wiejskich, z gminy Osiek do konkursu stanęły dwa koła, jedno z Osieka, drugie z Głębowic. Nasze panie wspierali wicewójt Marek Jasiński i dyrektor Gminnego Centrum Kultury Krystyna Dusik.

Grand Prix dla KGW Osiek

Przepiękny bukiet zrobiony z 50 ziół i kwiatów (na zdjęciu) otrzymał największą ocenę, bo dumę i szczęście pań gospodyń.

Również gospodynie z Głębowic zostały uhonorowane wyróżnieniem spośród 17 wystawionych z KGW do oceny bukietów, oprócz tego w konkursie indywidualnym, spośród 29 wystawionych do oceny, p. Cecylia Jasińska otrzymała nagrodę wyróżniającą. Nagrodami były żelazka ceramiczne i dodatkowo dla KGW Osiek czajnik elektryczny. Nagroda indywidualna to duża patelnia ceramiczna. Gratulacje panie odebrały od wicewójta, który nie krył radości z nagród i wyróżnień dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Redakcja też gratuluje.

Panie z KGW Osiek: Danuta Jurczyk, Władzia Bachowska, Władzia Handy, Stasia Kozieł i Krysia Kwaśniak.

Panie z KGW Głębowice: Maria Sala, Anna Rafacz, Cecylia Jasińska, Helena Matyjasik i Zenia Kowalska.

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia