Portal
Zbiórka odpaów wielkogabarytowych

Na terenie Gminy Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu RTV i AGD a także zużytych opon pojazdów osobowych, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.) pochodzących z gospodarstw domowych.

 Zbiórka odpadów w sołectwie Osiek odbędzie się w dniu 30 sierpnia (tj. czwartek) 2018 r.

Zbiórka odpadów w sołectwie Głębowice odbędzie się w dniu 6 września (tj. czwartek) 2018 r.

Zebrane odpady wielkogabarytowe, opony i chemikalia należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano !!!

Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających wydostawanie się płynu poza opakowanie.

Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.

Zebrane odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wystawić przed posesję do godziny 8.30 rano !!!

Ze względu na liczne przypadki kradzieży i porzucania rozmontowanego sprzętu prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów dopiero w godzinach rannych w dniu planowanej zbiórki.

Uwaga! Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, części samochodowe, odpady remontowe, styropian, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W ramach zbiórki wszystkie odpady odbiera firma KOMAX Sp. z o.o.