Portal
Akredytacja dla SP ZOZ w Osieku

Przyznanie akredytacji jest dowodem jakości usług medycznych, dobrej organizacji pracy, spełnienia warunków prawidłowej opieki nad pacjentem. Pozytywna ocena wizytatorów na poziomie 94 % oceny maksymalnej świadczy o wysokim poziomie usług medycznych, opieki nad pacjentem, zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym Ośrodku Zdrowia.

W lipcu tego roku do dyrektora Witolda Chmielowskiego wpłynęło pismo od Rady Akredytacyjnej przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie potwierdzające rekomendujące  przyznanie przez Ministra Zdrowia naszemu Ośrodkowi Zdrowia swoistego znaku jakości jakim jest akredytacja w zakresie działalności Poradnie Ambulatoryjne. Przewodniczący Rady Akredytacyjnej prof. Rafał Niżankowski złożył dyrektorowi Ośrodka Zdrowia w Osieku p.Witoldowi Chmielowskiemu wyrazy uznania z osiągniętego wyniku spełniania standardów akredytacyjnych i życzył dalszego rozwoju jednostki na rzecz opieki nad pacjentami. Nasza placówka jest jak dotychczas jedyną, która uzyskała akredytację spośród jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu Oświęcimskiego.

Rozalia Ćwiertnia