Portal
XIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Tegoroczny rajd rowerowy odbędzie się 23 czerwca 2018 roku. Start rajdu przewidziano na godzinę 14.00 z pod Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku przy ul. Głównej 94. Organizatorem rajdu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku i Towarzystwo Miłośników Osieka.

Trasa rajdu: Start - Osiek (Stadion OSiR, ul. Głowna, Głębowice (ul. Wadowicka), Gierałtowice (ul. Brzosy, św. Marcina) Gierałtowiczki (ul. Pogodna, Zespół dworsko-pałacowy(półmetek), Głębowice (ul. Zamkowa, Kulturowa Słoneczna), Osiek (ul. Jaśminowa, Starowiejska, Stawowa, Główna, plac przy Urzędzie Gminy - meta).

Długość przejazdu: 22,5 km

REGULAMIN RAJDU
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby posiadające sprawny rower.
2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.
3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.
5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
6.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
7.  Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.
8.  Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Gierałtowiczkach. Na półmetku będzie również możliwość zakupienia posiłku i napoju (kiełbaski, ciasto).
Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny w terminie od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 r.
Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 12 zł.
Przed startem każdy uczestnik otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz kupon na ciepły posiłek wydawany na mecie. Ilość koszulek jest ograniczona.
Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną rozlosowane liczne nagrody. Główna nagroda – rower.
Wpisując się na listę uczestnik potwierdza:
•    zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
•    wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu,
•    wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji Rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzona przez Gminę Osiek oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
 

TRASA RAJDU