Portal
Dzień Strażaka w Osieku

Po zbiórce przy remizie strażackiej strażacy przemaszerowali do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą. Mszę odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, w homilii zwrócił się do strażaków, między innymi powiedział: „Macie patrona w niebie, który oręduje za wami. Św. Florian wasz patron okazał się żołnierzem Chrystusowym aż do śmierci. Jesteście szczególną wspólnotą, przychodzicie ludziom z pomocą w nieszczęściach, ratujecie ludzkie życie, okazujecie ludziom braterstwo. To wy pomagacie w organizacji życia dla mieszkańców, dbacie o zabytkowy cmentarz, jesteście niezbędną częścią społeczeństwa.

Dziś kiedy obchodzimy Dzień Strażaka zechciejcie naśladować św. Floriana. Proście go o pomoc w wypełnianiu codziennej służby, życzę wam błogosławieństwa bożego i szacunku u ludzi”. Ks. powitał poczty sztandarowe: strażaków, górników, koła PSL i pszczelarzy, włodarzy gminy oraz wszystkich zebranych. Powitał młodzież, dziewczęta i chłopców, którzy licznie należą do MDP. Po mszy świętej i majówce strażacy i zaproszeni goście przeszli na plac remizy. Po odebraniu meldunku od komendanta gminnego dh Mirosława Szczepaniaka przez kapitana PSP w Oświęcimiu Michała Jonczego, strażaków i zaproszonych gości powitał dh, Paweł Kacorzyk, który oddał głos prezesowi OSP w Osieku. Prezes dh Michał Pomorzewski zwrócił się do strażaków i zebranych:

Szanowne Druhny i Druhowie.

Z okazji „Dnia Strażaka” pragnę złożyć wszystkim druhnom i druhom, członkom honorowym, wspierającym i sympatykom naszej OSP, słowa podziękowania za codzienne realizowanie powierzonych nam zadań oraz za wsparcie, ale przede wszystkim za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, za niegasnącą gotowość do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej miejscowości i gminy. Dzięki Waszej postawie, sumiennej i profesjonalnej pracy, działalności społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej, osiecka straż pożarna cieszy się w społeczeństwie uznaniem, zaufaniem i dużym szacunkiem. Staje się swego rodzaju marką jak najlepiej kojarzoną przez mieszkańców, dając im poczucie bezpieczeństwa o każdej porze dnia i nocy, których to jeszcze nigdy nie zawiodła. Dziękuję Wam z tego miejsca, że pomimo rozlicznych obowiązków, nie szczędzicie czasu na dbanie o rozwój i dobre imię naszej jednostki. Dziękuję członkom MDP za wsparcie, jakie z wielkim entuzjazmem niesiecie w codziennej działalności jednostki. Jestem dumny z tego, że osiecka straż doczekała się tak wspaniałej młodzieży.

Życzę sobie i Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, aby trud, jaki podejmujemy, był dla nas źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania. Niech Św. Florian otacza nas swoją opieką, a możliwość przynależności do szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku rozpala w nas dumę”.

Życzenia złożył wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak.

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, Drodzy Goście!

Każda uroczystość związana z obchodami „Dnia Strażaka” zawsze skłania do refleksji, szczególnie u nas w Osieku. Obchodzimy bowiem święto Ochotniczej Straży Pożarnej, jedynej organizacji działającej w Osieku od 121 lat, istniejącej nieprzerwanie, niezależnie od zawirowań historycznych, politycznych i ustrojowych, stawiającej sobie za cel od początku swego istnienia niesienie bezinteresownej pomocy bliźniemu w potrzebie.

Pośród wielorakich żywiołów tego świata, takich jak: ogień, powietrze, woda – człowiek w pewnym stopniu ujarzmił i pozyskał dla siebie tylko niektóre z nich, ale nauczył się także pokory wobec nich mimo dużego postępu nauki i techniki.

Żywioły te z jednej strony są sprzymierzeńcem człowieka – z drugiej zaś niosą olbrzymie niebezpieczeństwo, z utratą życia włącznie. Zagrożonym ogniem, huraganem czy też powodzią, spieszycie na ratunek Wy strażacy, którzy w każdych warunkach i o każdej porze ratujecie życie, dobytek, dobro kultury, zmniejszacie i usuwacie skutki wypadków drogowych. Nie jest to służba ani łatwa, ani bezpieczna, ale za to bardzo ważna i potrzebna. Ktoś przecież musi stać w gotowości, aby w razie nieszczęścia ratować nas, nasz dobytek, a niejednokrotnie dorobek całego życia. Oprócz działalności na niwie przeciwpożarowej działacie również na rzecz społeczności lokalnej, pielęgnujecie tradycję, historię, upowszechniacie wiedzę i zamiłowanie do idei Ochotniczych Straży Pożarnych wśród młodzieży i dorosłych, i działalność ta przynosi wymierne owoce.

Budującym przykładem waszej działalności jest to, że wśród członków OSP coraz więcej jest młodzieży. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ona kontynuowała tę piękną i odpowiedzialną służbę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Pomagacie przy organizacji wielu imprez gminnych. Wasz Poczet Sztandarowy uczestniczy w każdej uroczystości państwowej i kościelnej organizowanej na terenie naszej gminy.
Z okazji Waszego święta składam Wam serdeczne gratulacje wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony przy wypełnianiu obowiązków strażaka, za gotowość i zdecydowaną postawę w trudnych niejednokrotnie zadaniach, chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzę, by wysiłek, który podejmujecie dla ratowania bliźnich, był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Życzę Prezesowi, Zarządowi i wam Druhny, Druhowie wytrwałości w realizacji zamierzeń, pomyślności w rozwiązywaniu nowych problemów, które przynosi wam życie i niełatwa służba, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Kończąc, życzę wszystkim Strażakom wielu lat w niezawodnym zdrowiu, pomyślności i satysfakcji z wypełniania tak ważnej społecznej roli.

Szczęść Wam Boże. Niech Święty Florian zawsze Wam błogosławi.,"

Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek Jasiński. Wszyscy złożyli kwiaty na ręce prezesa OSP. Na zakończenie głos zabrała p. Anna Majda, która w imieniu społeczności osieckiej podziękowała za trud i gotowość do ochrony mienia naszych mieszkańców. Jak ważni są strażacy świadczy fakt, że podczas sobotnich uroczystości dwukrotnie wyjeżdżali do zdarzeń drogowych na terenie wsi.

 GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia