Portal
Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy w Osieku zapraszają mieszkańców Gminy Osiek na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Termin dyżuru: 21 marca 2018 roku (środa) w godzinach 9.15 - 11.45 w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, pokój nr 29 (II piętro).

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

  • preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.