Portal
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek w pok. nr 12

Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub w Urzędzie Gminy w pok. nr 12.

Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1 zł. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą odpowiednio w miesiącu kwietniu i październiku 2018 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego).