Portal
Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP w Głębowicach

28 grudnia 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach odbyła się uroczystość przekazania jednostce nowego sprzętu ratowniczego, w postaci dwóch zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1, zakupionych dzięki dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz Gminy Osiek.

Całkowity koszt zakupu tego sprzętu wyniósł 9 504,00 zł z czego kwota 7 603,20 zł pochodziła ze środków dotacji ministerstwa, natomiast pozostała część czyli 1 900,80 zł,  z budżetu Gminy Osiek.

Uroczystego wręczenia sprzętu na ręce Druhów : Jana Obstarczyka, Czesława Tyrana i Dawida Obstarczyka, w imieniu Wójta Gminy Osiek, dokonał Podinspektor Marek Piechociński. Umowę nieodpłatnego przekazania sprzętu podpisał w imieniu OSP Druh Jerzy Obstarczyk – Prezes OSP w Głębowicach.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

 

 

 

 

 Urząd Gminy w Osieku
Podinspektor Marek Piechociński