Portal
XVIII edycja stołów wigilijnych

Tylko wspólne działanie prowadzi do sukcesu.
W sobotę 9 grudnia SGW w Andrychowie przyznało gminie Osiek status Członka Honorowego. To jeszcze jeden dowód na to, jak gmina Osiek i nasz samorząd są pozytywnie postrzegane pod każdym względem w powiatach wadowickim i oświęcimskim. Doceniają nasze infrastrukturę, oświatę, służbę zdrowia, kulturę, ale również dobrą współpracę.

Status członka Honorowego Gmina Osiek otrzymała za szczególne zasługi na rzecz wieloletniego zaangażowania samorządu gminy Osiek w działalność statutową Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, budowania dobrych wzajemnych relacji, wspierania gospodyń w realizacji zadań i wspólne działania na rzecz integracji lokalnej. Dyplom, tradycyjny antałek i kwiaty odebrali przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek Jasiński w asyście członkiń kół KGW Osiek i KGW Głębowice. Wicewójt w serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie prezes Czesławie Wojewodzic i życzył zebranym spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia.
Dużo by pisać, ale odniosę się tylko do tych najwspanialszych chwil osiemnastego spotkania kół gospodyń wiejskich. Na imprezie w Inwałdzie nasze panie zdobyły wiele nagród. W konkursie na najpiękniejszy stroik I miejsce przypadło KGW Głębowice, za ozdoby choinkowe wyróżnienie dla KGW Osiek, najpiękniejszy stół wigilijny przygotowało KGW Osiek, zdobywając I miejsce, II miejsce KGW Głębowice.

Królewskie uczty na naszych stołach i ich estetyka w Inwałdzie to popularyzacja i powrót do regionalnej kuchni, karp w różnych postaciach (KGW Osiek przyrządziła karpia na siedem sposobów, KGW Głębowice na cztery) i bogactwo innych potraw; Osiek – 22 potrawy, Głębowice – 17.

KGW Osiek panie: Danuta Jurczyk, Władzia Handy, Krystyna Kwaśniak, Władzia Bachowska, Krystyna Kozieł i Anna Płonka.

KGW Głębowice panie: Helena Matyjasik, Celina Jasińska, Maria Sala, Zenobia Kowalska, Anna Rafacz, Maria Kasperek, Wiesława Górkiewicz, Maria Leśniak, Danuta Matonóg, Józefa Cinal i Ewa Blarowska. Na pokazie potraw wigilijnych wystąpił zespół taneczny „Kotlina” wespół z członkami chóru „Osieczanie”.

Kołom Gospodyń Wiejskich bardzo serdecznie dziękujemy za promocję gminy Osiek. Natomiast panie dziękują wójtowi Jerzemu Mieszczakowi i całemu samorządowi za wsparcie finansowe i wspaniałą, wieloletnią współpracę.

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia