Portal
Komunikat ARiMR
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oświęcimiu przypomina posiadaczom zwierząt, którzy jeszcze nie nie złożyli spisów zwierząt za 2017 rok o obowiązku dokonania spisu najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku.

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie (bydła, owiec, kóz, świń)

ROLNIKU NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ ZE SKŁADANIEM, SPISÓW ZWIERZĘCYCH ZA 2017 ROK!!!

 

  • Co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, dokonaj spisu zwierząt przebywających w Twojej siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.
  • Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieść w księgach rejestracji.
  • W terminie 7 dni od dnia dokonania spisu przekaż kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie elektronicznej liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu.