Portal
Święto Niepodległości i 700 lat Osieka

11 listopada Polacy w całym kraju świętowali 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nie inaczej było w gminie Osiek.
W sobotnie święto włodarze gminy odsłonili obelisk upamiętniający jubileusz 700-lecia Osieka. Złożyli też kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterskiej walce naszego miejscowego bohatera Kazimierza Jędrzejowskiego. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej pod dyrekcją Leszka Górkiewicza korowód składający się z pocztów sztandarowych strażaków, górników, przedstawicieli koła PSL, przedstawicieli koła myśliwskiego „Orzeł” i pszczelarzy, a także poczty sztandarowe miejscowych szkół, przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy i mieszkańców przeszedł do kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła na uroczystą mszę świętą odprawioną w koncelebrze ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka, ks. proboszcza Stanisława Czernka i wikariusza Dawida Kubienia w intencji Ojczyzny.

Podczas homilii ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk wspomniał św. Marcina, jego męstwo, odwagę, poświęcenie i jednocześnie altruizm – wrażliwość na los drugiego. W święto to ogarniamy myślą całą naszą Ojczyznę, ta niepodległa i wolna, to nasze dziedzictwo, nasz skarb. Ojczyzna to ziemia, na której mieszkamy od Bałtyku po Tatry, to miejsce życia narodu i jego historii, to nasz dom – dodał ksiądz. Mszę świętą uświetniła nasza miejscowa orkiestra.

Po mszy jej uczestnicy przeszli do sali WDK, która została pięknie odremontowana. Tam zebranych powitali: dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu Krystyna Dusik i sekretarz Urzędu Gminy Andrzej Sobecki, którzy zaprosili na przygotowany program artystyczny: wójta gminy Osiek Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, zastępcę wójta Marka Jasińskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Jana Jekiełka, wiceprezesa zarządu Zarządu Wojewódzkiego PSL-u Józefa Kałę, ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka, ks. proboszcza Stanisława Czernka, radnych i przedstawicieli miejscowych organizacji społecznych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe szkół i organizacji społecznych oraz wszystkich przybyłych na uroczystość

Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, wspominał o ofiarności przodków, którzy walczyli za Ojczyznę, za prawdę, za niepodległość. „Nie ulega wątpliwości, że każda kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest szczególną okazją do refleksji, a pamięć o tamtych wydarzeniach – to nasz obowiązek, świadectwo i szacunek dla nich” – tymi słowami zwracał się do zebranych. Zaznaczył, że Święto Niepodległości to okazja, by uczcić także pamięć naszej „małej ojczyzny” – Osieka. Wyraził nadzieję, że odsłonięcie obelisku upamiętniającego 700-lecie wsi to hołd dla przodków i wyraźny znak dla potomnych, by nieść świadectwo, by być dumnym z bycia Polakiem, ale również i osieczaninem.

Przypomniał o wydarzeniach, które odbywały się w ciągu roku jubileuszowego;
uroczystą Sesję Rady Gminy Osiek i otwarcie obchodów, liczne imprezy kulturalne, podczas których wystąpiły znane zespoły polskiej sceny muzycznej: Zakopower, Łzy, Czarno-Czarni, Postmen. Odbyły się festiwal folklorystyczny „Sami Swoi”, turniej piłkarski Dziennikarze TVP Kraków – Oldboje Wisły Kraków, rodzinny rajd rowerowy, gra terenowa „Osiek – wczoraj i dziś” czy jesienny piknik rodzinny z udziałem znanych artystów polskich scen operetkowych. Zorganizowano ogólnopolski plener malarski „Malowniczy Osiek” oraz wystawę poplenerową, na której wystawiono namalowane obrazy.

Wydaliśmy „Dziennik jubileuszowy Osieka” oraz pamiątkowy medal okolicznościowy, które trafiły do każdego domu w Osieku. Przez cztery miesiące przed Urzędem Gminy można było oglądać wystawę plenerową „Osiek w dawnej fotografii”. W każdym tegorocznym wydaniu „Ech Osieka” zamieszczane są artykuły opisujące naszą historię, a 19 listopada zobaczymy w sali WDK w Osieku występ chóru Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”.

Oprócz działań kulturalnych w szkołach przeprowadzono wykłady o tematyce związanej z historią Osieka, GCKCiS zorganizowało konkursy – plastyczne, literacki i historyczny.
Kończąc, Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację naszych obchodów tj. Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów, Gminnemu Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, Towarzystwu Miłośników Osieka, szkołom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz mieszkańcom Osieka za liczny udział we wszystkich naszych uroczystościach.
Podczas obchodów Święta Niepodległości wręczono także szczególne odznaczenia: tytuły „Zasłużony dla Gminy Osiek”. Odznaczono osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju gminy Osiek, wzbogacając jej dorobek w różnych dziedzinach. W poprzednich latach tytuł „Zasłużony dla Gminy Osiek” otrzymali Jan Jekiełek i Adam Klęczar. Przedstawiono sylwetki kandydatów do uhonorowania tym zaszczytnym tytułem, dokonał tego Marek Jasiński – Zastępca Wójta Gminy Osiek. Odznaczenia odebrali: Adam Hałatek, Jerzy Kramarczyk i Tadeusz Krzemień.

Pan Adam Hałatek urodził się w Nowej Wsi, jest emerytowanym nauczycielem, z Osiekiem związany jest prawie od pół wieku. Jest osobą chętnie angażującą się w inicjatywy obywatelskie takie jak Dni Osieka, czy obchody 700-lecia Osieka. W latach 1989–1991 był inicjatorem i członkiem Komitetu budowy wodociągu na Karolinie. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Osieka oraz gazety „Echa Osieka”, której redaktorem był nieprzerwanie przez 14 lat. Jest autorem licznych publikacji drukowanych w „Almanachu Kęckim”, „Gazecie Krakowskiej” czy „Dzienniku Polskim” oraz twórcą około 50 artykułów o treści historycznej związanej z dziejami Osieka. Współtworzył i redagował książkę „Osiek zarys dziejów”. Pan Adam Hałatek to znakomity znawca historii Osieka, przewodnik po miejscach i obiektach historycznych naszej miejscowości, godny kandydat do uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Osiek”.

Pan Jerzy Kramarczyk urodził się Osieku. Aktualnie pracuje w firmie Fiat Chrysler Automobiles Poland w Tychach, jako osoba odpowiedzialna za wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem u największych dostawców części dla firmy. Jest zasłużonym działaczem społecznym  Osieka. W latach 1991–2001 był Przewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku. Komitet, którym kierował doprowadził do wybudowania nowoczesnego i przestronnego budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej. W latach 1998–2000 przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Kaplicy Cmentarnej. Budowę obiektu tak potrzebnego mieszkańcom gminy zakończono w 2000 roku. Działał również aktywnie w Radzie Parafialnej przy Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Pan Jerzy Kramarczyk dał się poznać jako świetny organizator, bardzo zaangażowany w sprawy mieszkańców gminy. Jest godnym kandydatem do uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Osiek”.

Pan Tadeusz Krzemień urodził się w Brzezince, zawodowo związany z Państwowym Ośrodkiem Hodowli Zarodowej (obecnie OHZ) w Osieku od 1972 roku. Kierowanie przedsiębiorstwem rozpoczął w 1990 jako dyrektor, a od 1995 do przejścia na emeryturę w 2017 r. jako Prezes Spółki Skarbu Państwa. Przeprowadził gospodarstwo przez najtrudniejsze dla zakładu lata 1990–1994 z bardzo dobrym skutkiem. Począwszy od 1995 roku rozpoczął modernizację parku maszynowego i poprawę stanu budynków gospodarczych. Od 2007 do chwili obecnej wartość corocznych inwestycji przekracza 2 mln zł.

Gospodarstwo liczy obecnie 1585 hektarów, w tym 1186 ha użytków rolnych oraz 290 ha stawów rybnych. Spółka posiada 1750 sztuk bydła, w tym 750 krów mlecznych. W okresie jego zarządzania spółka cały czas była rentowna, a gospodarstwo stało się jednym z najnowocześniejszych w kraju. Obecnie OHZ w Osieku Sp. z o.o. znajduje się na piątym miejscu wśród firm należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pan Tadeusz Krzemień stworzył nie tylko wzorcowe gospodarstwo będące wizytówką naszej gminy, ale także wspierał szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności. Jest godnym kandydatem do uhonorowania tytułem – „Zasłużony dla Gminy Osiek”. Odznaczeni podziękowali mieszkańcom i władzy za tak zaszczytne wyróżnienie.

Wyróżniono także młodsze pokolenie osieczan. Gmina Osiek jest znana i rozpoznawalna również za sprawą dziewczęcej formacji tańca towarzyskiego „Bajka” działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku. „Bajka” zdobyła I miejsce, a tym samym Mistrzostwo Polski w kategorii „Debiuty do lat 15”. W zespole występuje 10 dziewczyn z klas od V do VII: Oliwia Żmudka, Natalia Wojtala, Marlena Klęczar, Oliwia Drabczyk, Nikola Górowicz, Aleksandra Gunia, Aleksandra Majda, Emilia Piechowska, Patrycja Płonka, Daria Sporysz. Trenują pod okiem pani Wioletty Kowalczyk ze szkoły tańca ASTRA w Oświęcimiu. Formacja działa od roku 2011 i z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy w różnych konkursach. Przez cały okres swojej działalności zespół zdobył wiele prestiżowych nagród m.in. III miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Tańca ,,Taki Taniec” Oświęcim 2017 w kategorii juniorzy i dzieci, VII miejsce na Mistrzostwach Polski w Tańcu Artystycznym, II miejsce w XV Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor 2015”, III miejsce na „Dance World”. To tylko nieliczne przykłady ich osiągnięć pod kierunkiem Wioletty Kowalczyk.

Część artystyczną otworzył Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” wraz z kapelą pod kierunkiem Alicji Gębali. Zespół pracuje pod kierunkiem choreografa Adama Adamowskiego, w ich wykonaniu zobaczyliśmy tańce narodowe: poloneza i oberka.

Następnie na scenie pojawili się uczniowie ZSP Nr 1 w Osieku w inscenizacji opisującej życie dawnych mieszkańców Osieka. Wielką inspiracją do powstania programu były dla jego autorów wykłady dr. Przemysława Stanki – pracownika naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odkrył on przed słuchaczami wiele nieznanych dotąd faktów z historii Osieka, jak również wypowiedział znamienne słowa: „Historii nie tworzy król czy politycy. Historię tworzą ludzie. To człowiek jest w centrum historii.”

Oczywiście jest tak, że włodarze podejmują pewne decyzje, ale ich wprowadzanie w życie spoczywa na barkach społeczności, wspólnoty anonimowych w większości osób, które codziennie podejmują swoje życiowe; rodzinne, zawodowe, społeczne – obowiązki, wykuwając swój własny los, a zarazem od 700 lat budując historię, kulturę, atmosferę i przestrzeń tego miejsca. Widowisko skupiało się zatem na życiu prostych ludzi.

Program artystyczny przygotowała pani Małgorzata Gwóźdź przy współpracy z panią Ewą Mrozik, panem Robertem Klęczarem oraz panią Andżeliką Łysoń i Barbarą Dusik. O oprawę muzyczną zadbała pani Bernadetta Stawowczyk-Zemanek. Dekorację przygotowała pani Celina Grzywa, oprawę techniczną pan Aleksander Piasecki z młodzieżą.

Szczególne podziękowania przekazujemy także aktorom, chórowi szkolnemu, a także solistom: Joannie Mydlarz – uczennicy gimnazjum, Konradowi Matlakowi i Jackowi Górkiewiczowi – absolwentom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, którzy zechcieli wesprzeć program artystyczny.

Na zakończenie wójt Jerzy Mieszczak osobiście podziękował artystom, twórcom przedstawienia, ale również pocztom sztandarowym, księżom, orkiestrze dętej, Zespołowi Pieśni i Tańca „Kotlina” wraz z kapelą, dyrekcji GCKCiS, dyrekcji ZSP nr 1 oraz wszystkim mieszkańcom za udział w uroczystości.

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia