Portal
Jesienna zbiórka odpadów zielonych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że jesienna zbiórka odpadów zielonych z terenu sołectwa Głębowice odbędzie się 6 listopada (tj. poniedziałek) 2017 roku, natomiast z terenu sołectwa Osiek odbędzie się 14 listopada (tj. wtorek) 2017 roku.

Odpady zielone w brązowych workach należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 rano. Worki na odpady zielone można pobrać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. 12 na I piętrze.

 

Zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki do worków brązowych wkładamy: odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodu tj. skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew, trociny, drobne gałęzie. Do worków nie nalży wkładać spadów z drzew (owoce) oraz korzeni roślin wraz z ziemią.

Jednocześnie przypominamy, że odpady zielone, które były magazynowane w workach przez dłuższy okres czasu (uległy procesowi rozkładu) nie będą odbierane.