Portal
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek
Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 10 października 2017r. oraz analizie złożonych wniosków w sprawie przyznania lokalu komunalnego, Wójt Gminy Osiek  postanawia wynająć lokal komunalny o powierzchni użytkowej 57,35 m2  mieszczący się w budynku przy ul. Głównej 92 wnioskodawcy Andrzejowi Kmiecińskiemu. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie uiszczenie kaucji.