Portal

Informacja
o niebezpiecznym
zjawisku Nr I:77

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:77

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów

ostrzegawczych/2

Obszar

zlewnie Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Punktowo, w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

20.09.2017 - godz. 15:43

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od22:00/20.09.do20:00/22.09.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.