Portal
Ogłoszenie - lokal komunalny do wynajęcia

Wójt Gminy Osiek informuje, iż dysponuje wolnym lokalem komunalnym do wynajęcia w budynku przy ul. Głównej 92 o powierzchni użytkowej 57,35 m2 - składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju.

Wyżej wymieniony lokal wyposażony jest w bieżącą wodę, gaz, centralne ogrzewanie oraz kanalizację.

 

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu wyżej wymienionego lokalu proszone są o złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek w terminie od dnia 15.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.